СЦЕНАРИИ

  • 2012г. – събитие БНП Париба
  • 2013г. – корпоративен филм „Ники“
  • 2013г. – интерактивен документален сериал „Генерацията“
  • 2014г. – корпоративен филм „Селматик“
  • 2014г. – корпоративен филм „Крез“
  • 2014г. – документален филм „Истории като на кино“
  • 2015г. и 2016г. – събития на ,,Актавис”
  • 2015г. и 2016г. – Годишни национални награди ,,Питагор” за принос в науката от Министерство на науката и образованието
  • 2016г. сценарист – Международна Олимпиада по Астрономия (IAO)
  • 2016г. opening speech writer – Международна научна конференция SGEM